Firma AT Finstav s.r.o. byla založena majitelkou dne 11.února 2009 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22815 jako nástupnická organizace subjektu Andrea Tomanová, která zahájila svoji činnost předmětem podnikání – Provádění staveb,jejich změn a odstraňování, na základě zápisu v Živnostenském rejstříku vznikem oprávnění od 18.10.2000. Od roku 2005 společnost sídlí na adrese: Tylova 57,301 00 Plzeň v areálu ŠKODA. V roce 2010 byla provedena certifikace společnosti a byl vydán certifikát ISO 9001:2009 do roku 2015.